намери имот - цени

 

Намери 
имот 50

Намери имот 200

Намери имот Безкрай

Цена на абонамент за месец

6лв.

10лв. 16лв.

Регистрация на мобилно устройство за месец

1лв.

1лв.

1лв.

Брой на визуализираните имоти за месец

50

200

неограничен

Ползване на мобилно устройство

Намиране на избран имот само с набиране на ЕКАТТЕ и номер

Визуализация на местоположението и границите на избран имот върху картата

Информация за площ, обработваема площ, местност и форма на стопанисване на имота

Картовата подложка – сателитна снимка 

Картовата подложка – топографска карта.

Измерване на разстоянието по права линия между точки на картата – от базата ви до имота или от единия до другия му край.

Агропари - магазин за земеделие