Склад - цени

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СКЛАДОВА СИСТЕМА

 

ЦЕНА НА АБОНАМЕНТ ЗА ГОДИНА

295лв.

ЦЕНА НА АБОНАМЕНТ ЗА МЕСЕЦ

36лв.

Създаване на собствена номенклатура на складовите артикули по типове, групи, подгрупи

Завеждане на материали в склада                

Изписване на материали за обработки

Проследяване на движението на материалите и ресурсите

Отразяване на промени в количествата препарати,  торове и стоки

Издаване и завеждане на фактури

Засичане на всички наличности по видове артикули

Справка за движението на всеки артикул по отделно - Досие на артикула

Генериране на всички необходими складови документи - входящи и изходящи стокови разписки

Печат на складови документи

Агропари - магазин за земеделие