Пакети

 

 

СТАНДАРТ 
НА ГОДИНА

СТАНДАРТ 
НА МЕСЕЦ

СТОТИНКА 
НА ДЕКАР

ПАКЕТ 
АГРОНОМ

 ПАКЕТ 
ПРОФЕСИОНАЛ

ЦЕНА НА 
ГОДИНА

500лв.

-

-

500лв.

1200лв.

ЦЕНА НА 
МЕСЕЦ

-

50лв.

0,01 лв./ дка

-

-

Първоначален лиценз за пакети

349лв.

349лв.

349лв.

349лв.

349лв.

 Рeгистрация на 1 мобилно усторйство за Намери имот

1 лв./месец

1 лв./месец

1 лв./месец

1 лв./месец

1 лв./месец

Включени часове
 за поддръжка
2 2 2 5 5
Договори Професионал

 

Отчитане на ресурси
и обработки Плюс

 

 

Земеделска Карта

 

 

Намери имот 50

 

 

 

 

Намери имот
Безкрай

 

Агрозадачник
Офис Kласик

 

 

 

 

Агрозадачник 
Офис 
Професионал

       

Агрозадачник 
Мобилно 
приложение

 

 

 

 

КУПИ 
ОНЛАЙН

КУПИ 
ОНЛАЙН

КУПИ 
ОНЛАЙН

КУПИ 
ОНЛАЙН

КУПИ 
ОНЛАЙН

Агропари - магазин за земеделие