Договори

 Приложението Договори е онлайн решение, с което създавате електронен архив на документите с пълни данни за договорите, имотите и арендодателите. С тази система бързо и точно изготвяте документи към държавните административни органи, начислявате вярно рента и проследяване на изплатените и оставащите суми или стоки. Помага и за начисляване на дивиденитите в кооперацията.

Как приложението Договори може да ви спести проблеми:

  • Следенето на информацията за всички сключени договори на едно място става лесно и удобно
  • Притесненията дали ще има нов одобрен формат на изискваните документи точно преди крайния срок за подаване вече не са необходими - в приложението Договори винаги имате актуалния формат на документите
  • Прехвърлянето на данните от договорите към графична програма за създаване на карта на имотите става автоматично - всички имоти от договорите се отбелязват веднага в Земеделска Карта
  • Въвеждането на всички данни отново за всеки документ остава в миналото - въвеждате данните от договорите еднократно и ползвате информацията за изготвяне на всиички следващи декларации като само допълвате и коригирате данните при нужда. 
  • Спестявате си грешките от преписване на данните, които могат да ви струват субсидията или да ви загубят време за корекции - възможността за случайно допуснати грешки е сведена до нула. 
  • Дългото време  за попълването на всеки документ няма да ви притеснява повече -  с програмата попълвате автоматично всички административни документи
  • Скъпите грешки при начисляването на рентните плащания (1% грешка при 40 лв рента на 1000 дка = 400лв.)  вече са сведени до 0. 
  • Следенето кой кога каква част от рентата си е взел и колко още трябва да вземе вече също не е проблем.
  • Отчитането на личното ползване на всеки арендодател е лесно с приложението Договори
  • Преглеждането на данните  вече е лесно - имате множество управленски справки, които пренареждате и филтрирате според нуждите си

 

Агропари - магазин за земеделие