Приложения

 Агрозадачник Мобил е приложение за мобилно устройство с което  лесно можете да приемате дистанционно задачи за земеделски обработки или сами да ги създадете. С него можете да проследите и отчетете извършената земеделска работа. Помага ви и като ви навигира докато работите. Приложението се свързва с офис програмата Агрозадачник Офис чрез непрекъсната двупосочна онлайн връзка. 

 

Агрозадачник Офис система, с която да очертаете обработваните от вас масиви, подавате задачи за обработка и отчитате извършената работа и вложените ресурси. С него планирате, проследявате и отчитате извършената работа на полето. Обвързан е с мобилното приложение Агрозадачник Мобил.

 

 Лесно за употреба и удобно за ползване по всяко време мобилно приложение за визуализиране на границите на имотите върху картата. Приложение за мобилни устройства със система Андроид на неподражаемо ниска цена. 

 

Земеделска карта е приложение, с което очертавате и визуализирате границите на имотите и масивите с цялата информация за тях. Със Земеделска Карта подготвяте очертания на масиви при кандидатстване за субсидии, участие в споразумения за уедрено ползване на земята. 

 

Приложението Договори е онлайн решение, с което създавате електронен архив на документите с пълни данни за договорите, имотите и арендодателите. С тази система бързо и точно изготвяте документи към държавните административни органи, начислявате вярно рента и проследяване на изплатените и оставащите суми или стоки. Помага и за начисляване на дивиденитите в кооперацията.

 

Приложение за  отчитане на всички ресурси, вложени в обработките.  Дава възможност да проследите всяка култура от сеитбата до прибиране на продукцията. Получавате цялата нужна информация за изчисляване на себестойността на продукцията.  

 


Системата ви позволява да следите реалните количества стоки и материали във вашия склад. Слага край на чуденето къде са отишли материалите, които са били заредени направо в машините. Улеснява ревизиите на складовите наличности и техните цени.

 

 Удобна за ползване специализирана счетоводна система за земеделието. Съобразена с особеностите на счетоводното отчитане в земеделските предприятия. Дава възможност да се осчетоводят правилно документите за стоките, освободени от ДДС с последните промени в законодателството. 

Агропари - магазин за земеделие