Отчитане на ресурси и обработки

Приложение за  отчитане на всички ресурси, вложени в обработките.  Дава възможност да проследите всяка култура от сеитбата до прибиране на продукцията. Получавате цялата нужна информация за изчисляване на себестойността на продукцията.

 Как помага приложението?

  • Дава ви яснота къде какво сте вложили - следите ресурсите, изразходвани за обработките 
  • Дава ви подробна информация кое къде е вложено - имате справки за вложените ресурси, групирани по обработки, масиви и земеделски култури
  • Планирате по-точно агротехническите мероприятия - имате подробна информация каква обработка на земята е извършена вече и преценявате нуждата от още обработки на база вложените ресурси
  • Не се налага да пресмятате себестойността на продукцията на база счетоводни данни  - с това приложение можете да изчислите колко ви струва до тук във всеки един момент на производството
  • Улеснява попълването на дневник за растителна защита - знаете на кой масив какви ресурси са вложени
  • Правите верни изводи за рентабилността на производството.

 

Агропари - магазин за земеделие