Склад

Системата ви позволява да следите реалните количества стоки и материали във вашия склад. Слага край на чуденето къде са отишли материалите, които са били заредени направо в машините. Улеснява ревизиите на складовите наличности и техните цени.

С нея можете да: 

  • Проследите движението на материалите и ресурсите.
  •  Отразявате веднага движението на количествата препарати,  торове и стоки
  •  Засичате всички наличности точно.
  •  Създавате собствена номенклатура на складовите артикули по типове, групи, подгрупи.
  •  Генерирате всички необходими складови документи

Агропари - магазин за земеделие