Цени

 
ЦЕНА ЗА 
АБОНАМЕНТ 
ЗА ГОДИНА
ЦЕНА ЗА
АБОНАМЕНТ
ЗА МЕСЕЦ
 

Агрозадачник
 Офис СТАРТ

495лв.
 -  Сравни
функциите

Агрозадачник Офис
СТАНДАРТ

595лв. 
 -  Сравни
функциите

Агрозадачник
Офис КЛАСИК

695лв. 
 -  Сравни
функциите

Агрозадачник Офис
ПРОФЕСИОНАЛ

980лв.
 -  Сравни
функциите
Агрозадачник
Мобил СТАРТ
 - 
9.30лв.
Сравни
функциите
Агрозадачник
Мобил СТАНДАРТ
 - 
13.30лв. 
Сравни
функциите
Агрозадачник
Мобил КЛАСИК
 - 
14.30лв. 
Сравни
функциите

Агрозадачник
Мобил ПРОФЕСИОНАЛ

 - 
18.20лв.
Сравни
функциите
ЗЕМЕДЕЛСКА КАРТА 295лв.  -  Сравни
функциите
Договори  СТАРТ
126лв.  -  Сравни
Функциите
Договори  ПЛЮС
175лв.  -  Сравни
функциите
Договори  КЛАСИК
276лв.  -  Сравни
Вариантите
Договори ПРОФЕСИОНАЛ
325лв.  -  Сравни
функциите

Договори КООПЕРАЦИИ

295лв.  -  Сравни
функциите
Договори КООПЕРАЦИИ
 ПРОФЕСИОНАЛ
495лв.  -  Сравни
функциите
Намери имот Старт  -  3лв. Сравни
функциите
Намери имот Ограничен  -  6лв. Сравни
функциите
Намери имот Неограничен  -  10лв. Сравни
функциите
Регистрация на мобилно устройство
за Намери имот за месец
 -  1лв.  

ОТЧИТАНЕ НА РЕСУРСИ 
И ОБРАБОТКИ

99лв. 
 - 
Сравни
Вариантите

ОТЧИТАНЕ НА РЕСУРСИ
 И ОБРАБОТКИ ПЛЮС

126лв.
18лв.
Сравни
Вариантите
СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА
397лв 49лв. Сравни
функциите
СКЛАДОВА СИСТЕМА
295лв. 36лв. Сравни
функциите

 

 

Агропари - магазин за земеделие