Отчитане на ресурси и обработки - цени

за приложението за земеделиецени на приложениетопоръчай приложение за земеделиетодемо на приложението за земеделие

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

ОТЧИТАНЕ НА РЕСУРСИ И ОБРАБОТКИ

ОТЧИТАНЕ НА РЕСУРСИ И ОБРАБОТКИ ПЛЮС

ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТ НА ГОДИНА
99лв. 
126лв. 
ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТ НА MЕСЕЦ
не се предлага
18лв.

Връзка с имотите по договори от приложението Договори

Връзка с масивите, създадени в Земеделска Карта или Агрозадачник

Отбелязване на засетите блокове

Директно завеждане на количества материали

Връзка с помощни складове за
ресурсите и материалите

Изписване на материали за
обработка на конкретни
блокове и култури

Проследяване на вложените ресурси
по култури, обработки и масиви
.

Проследяване на извършените агротехнически мероприятия

Отчитане на количества прибрана продукция по масиви

Изчисляване на крайна
себестойност на продукцията

Изчисляване моментна
себестойност по време на производството

Справки за извършени
обработки и вложени ресурси

Регистър на имоти
за Анкетна карта

 

Агропари - магазин за земеделие