Агрозадачник Офис - цени

ОФИС ПРИЛОЖЕНИЕ
 

Агрозадачник 
Старт

Агрозадачник 
Стандарт

Агрозадачник 
Класик

Агрозадачник 
Професионал

Визуализация
на собственици 
по договори

Визуализация
на масиви

по ползване

Импорт на
Допустим слой

Експорт на
шейп файл

Чертаене по
няколко начина 
на масиви

Редактиране
на масиви

Създаване на
задачи за обработка
Задаване на
ресурси, материали
и техника за
конкретна задача

Възможност за
задаване на 
култури за масивите

 

Възможност за
създаване на 
номенклатура на машини, 
мероприятия и др.

Отбелязване на
обработките ръчно
върху конкретните 
масиви

Дневник на Акциза
- част обработки
с ръчно въвеждане 
на данни за горива

 

Ръчно попълване
на дневник на
растителна защита

Зареждане на
собствен зем файл

Зареждане на
регистър собственици

Възможност за
задаване на 
обработките чрез
създаване на шейп
за навигациите

 

Възможност за
получаване на 
резултата чрез
импорт на шейп
от навигация

 

Възможност за
импорт на
разходи на 
горива от проследяващи
системи

 

Четене /импорт
от обща база
на машини

 

Четене /импорт
от обща база
на мероприятия

 

Общи собствени
номенклатури на  Собствен персонал, Собствени
машини, Избрани за
работа препарати/ торове, Мероприятия, Блокове (номерация и
съпоставка с графика) 

 

Връзка със складова
система за горива
и препарати
за наличности

 
 

Връзка със сервизен
модул (за ремонт
на машините)

 
 

Автоматична връзка
със склада за
фактури и наличности

 
 
 

собствени zem.
файлове четене
на регистър
собственици

 
 
 

Пълен дневник на акцизи

 
 
 

Дневник на
химичните обработки 
със съпоставка с нормите

 
 
 
ЦЕНА ЗА 
АБОНАМЕНТ 
ЗА ГОДИНА
495лв.
595лв. 
695лв. 
980лв

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агропари - магазин за земеделие