Счетоводство

 Удобна за ползване специализирана счетоводна система за земеделието. Съобразена с особеностите на счетоводното отчитане в земеделските предприятия. Дава възможност да се осчетоводят правилно документите за стоките, освободени от ДДС с последните промени в законодателството. 

Лесно се справяте със следните задачи:

  •  Изготвяте и отчитате вярно счетоводните документи.
  •   Изготвяте фактури, следите приходите и разходите
  •   Водите цялата счетоводна отчетност.
  •   Получавате счетоводни справки, оборотна ведомост, баланс, ОПР, ОПП.
  •   Автоматично се генерират ДДС декларация, дневници за покупки и продажби;
  •   Експортирате файлове във формат на НАП.
  •  Автоматично прехвърляте дани от другите приложения и отразявате резултатите от дейността.
  •  Изготвяте множество управленски справки.

Агропари - магазин за земеделие